ინსტრუქცია

Logo

ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა (ABA ROLI) საქართველო

ონლაინ სასწავლო პლატფორმა (OLP)

American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) Georgia

Online Learning Platform (OLP)

სასწავლო სისტემა

ავტორიზაციადაგავიწყდათ პაროლი

დახმარება: olp@abarol.ge

ტელ.: 236 42 34; 555 701 702